torsdag 1. januar 2009

INVESTOREN I HUSET

Sonen i huset har vore og invistert. No har han kjøpt seg plog....
No eig han en firehjuling, litt i ein traktor og så har han plog....,
men han mangler snø !!! Men kanskje han får bruk for han snart, fordi idag snør det på Vestlandet....

Ingen kommentarer:

Nå er det bare ... igjen til jul